Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nd/3.0/gr/88x31.png" /></a><br /><span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" property="dct:title" rel="dct:type">ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</span> by <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="φιλο-λογώντας" property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</a> is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Greece License</a>.<br />Based on a work at <a xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" href="elefykblogspot" rel="dct:source">elefykblogspot</a>.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου